IEM VILAR - 977 60 81 32 | CEM FORNAS - 977 61 44 03
IEM VILAR - 977 60 81 32
CEM FORNAS - 977 61 44 03

Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS manifesta que el domini www.pmevalls.cat és propietat de PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, amb CIF P-9316301B, i amb domicili a Prat de la Riba 15-17, 43800 VALLS (TARRAGONA).

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS o les seves llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades, a traves del formulari de contactes siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, i seu social a Prat de la Riba 15-17, 43800 VALLS (TARRAGONA).

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis prestats. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Prat de la Riba 15-17, 43800 VALLS (TARRAGONA) o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades d’aquesta entitat per resoldre els seus dubtes en Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.


Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.


Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.


Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.


Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

© Copyright 2021 PME Valls. Tots els drets reservats
Dissenyat per Technodac