IEM VILAR - 977 60 81 32 | CEM FORNAS - 977 61 44 03
IEM VILAR - 977 60 81 32
CEM FORNAS - 977 61 44 03

Programes de subvencions

El Patronat Municipal d'Esports de Valls compta amb diversos programes d'ajuts i subvencions adreçats a entitats esportives, centres docents i esportistes de la nostra ciutat.

El programes tenen per objectiu atorgar ajuts econòmics a les entitats esportives per les seves activitats ordinàries i extraordinàries, als centres docents per l'activitat esportiva en horari extraescolar, i ajuts econòmics i d'ús d'instal·lacions esportives per a esportistes de la nostra ciutat que compten amb una trajectòria esportiva destacada.

programes de subvencions


Subvencions nominatives

 

El Patronat d'Esports atorga subvencions econòmiques nominatives a les entitats esportives vallenques per la seva activitat de promoció de l'esport i l'activitat física a la nostra ciutat.

En cada exercici pressupostari es doten diverses aplicacions pressupostàries per a subvencionar les entitats vallenques.

 

 Més informació

 

 

pelota tenis linea esquina corte dura 1150 6396


Subvencions econòmiques centres docents

 

Poden acollir-se a l'ajut els centres públics i concertats de primària i secundària de Valls, les seves AMPA, seccions esportives o associacions esportives escolars que organitzin l’activitat esportiva extraescolar.

L’activitat esportiva subvencionada serà la realitzada durant el curs escolar en horari extraescolar, no pot tenir caràcter federat, s’ha de realitzar en el mateix centre educatiu i ha de tenir caràcter continuat.

L’ajut consisteix en una aportació econòmica per l’organització de l’activitat esportiva extraescolar dels centres.

 

 Més informació

 

muchacho caucasico joven que juega al baloncesto tiroteo estadio 53876 42828


Ajuts econòmics entitats i esportistes

 

A les entitats esportives vallenques l'ajut econòmic s'atorga per subvencionar activitats singulars i extraordinàries que organitzen durant la temporada esportiva com premis, campionats, diades esportives, torneigs, marxes, maratons, activitats formatives i similars.

Pels esportistes i les esportistes de Valls l'ajut econòmic va adreçat a subvencionar les depeses que genera la seva activitat esportiva ordinària durant la temporada esportiva. Pot participar a la convocatòria qualsevol persona esportista de Valls a títol individual que competeixi a alt nivell esportiu, tingui fitxa federativa vigent, hagi complert els 16 anys en el moment de presentar la sol·licitud i estigui empadronada a Valls.

 

 Més informació

 

piernas cultivo corriendo camara 23 2147775543


Ajuts instal·lacions esportistes de Valls i l'Alt Camp

 

Pels esportistes i les esportistes de Valls i l'Alt Camp l'ajut per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals consisteix en l’ús gratuït de les instal·lacions esportives municipals que els esportistes acreditin com a necessàries pels seus entrenaments durant el període subvencionat en horari que la instal·lació estigui oberta al públic, i d’acord a la normativa d’ús.

Pot participar a la convocatòria qualsevol esportista de Valls o de la comarca de l’Alt Camp a títol individual que competeixi a alt nivell esportiu, tingui fitxa federativa vigent, hagi complert els 14 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

 

 Més informació

 

 

mujer corriendo gimnasio 23 2148111620

© Copyright 2021 PME Valls. Tots els drets reservats
Dissenyat per Technodac