IEM VILAR - 977 60 81 32 | CEM FORNAS - 977 61 44 03
IEM VILAR - 977 60 81 32
CEM FORNAS - 977 61 44 03

Què fem?

Què fem al Patronat Municipal d'Esports de Valls?

20191027 095900

 

El Patronat Municipal d’Esports de Valls és un Organisme Autònom Local de l’Ajuntament de Valls, amb personalitat jurídica pròpia, que es regeix d’acord amb la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

El Patronat Municipal d’Esports s’adscriu a la Regidoria d’Esports, o a la que desenvolupi les funcions d’aquesta en el cas que canviï de denominació, i la seva finalitat és la gestió descentralitzada dels serveis i activitats que l’Ajuntament de Valls presta o podrà prestar o desenvolupar en matèria d’activitat física i cultura de l’esport, essent els seus objectius principals els següents:

 

  • Promoure de manera general l'activitat física i l'esport, desenvolupar la cultura esportiva dins de l'àmbit municipal.
  • L'assessorament i promoció de l'esport escolar i d'afeccionats.
  • La promoció de les instal·lacions esportives municipals així com el manteniment, la restauració i la seva administració i planificació.
  • Facilitar l’ús de les instal·lacions esportives municipals a les entitats esportives del municipi, preferentment, i a aquelles que el seu caràcter formatiu o d’esbarjo no tinguin una finalitat lucrativa.
  • Promoure i donar suport a les associacions i entitats esportives locals amb l’objecte d’estimular la creació d’activitat esportiva al municipi i aconseguir una oferta variada.
  • Assessorament preceptiu a l'Ajuntament en totes aquelles competències municipals que afectin a instal·lacions o activitats esportives.

 

© Copyright 2021 PME Valls. Tots els drets reservats
Dissenyat per Technodac