IEM VILAR - 977 60 81 32 | CEM FORNAS - 977 61 44 03
IEM VILAR - 977 60 81 32
CEM FORNAS - 977 61 44 03

Entrades i abonaments

Entrades puntuals i BO10

Per accedir al Centre Esportiu Municipal El Fornàs, podeu adquirir una entrada puntual o un BO10, que permet 10 accessos en diferents dies. En ambdós casos podeu escollir  entre un accés a les instal·lacions o participar també de les activitats dirigides i la sala de condicionament físic.

 

 

Represa de les activitats 2020 215

 

 

Entrada Instal·lacions

Permet l'accés lliure en horari obert al públic a les instal·lacions esportives. Inclou:

 • Espais d'ús lliure: Piscina coberta. Piscina d'estiu. Pista d'Atletisme.
 • Altres serveis: Ús d'armariets.

 

Entrada Activitats

Permet l'accés lliure entrada lliure a les instal·lacions, així com a les activitats dirigides i a la sala de condicionament físic. Inclou:

 

 • Espais d'ús lliure: Piscina coberta. Piscina d'estiu. Pista d'Atletisme. Pavelló Xavier Tondo i Volpini. Sala de condicionament físic.
 • Activitats dirigides: Aeròbic i modalitats (step, latino, dance...). Tai-txí. Pilates. Condicionament total (TBC). Servei salut. Gim suau. Aiguagym. Zumba. HIIT.
 • Altres Serveis: Ús d'armariets.

 

BO10

El BO10 permet la compra de 10 entrades a les instal·lacions esportives amb un 10% de descompte.

 

 • Instal·lacions i Activitats: Podeu adquirir el BO10 en les modalitats d'instal·lacions i activitats.
 • Ús múltiple: El BO10 pot ser utilitzat per diverses persones, pel que és ideal també per a grups i famílies.
 • Un any de durada: El BO10 té una validesa de 12 mesos des del moment de la compra.

Abonaments

Per accedir al Centre Esportiu Municipal El Fornàs, podeu contractar un abonament mensual. Hi ha dos tipus d'abonaments, i en ambdues modalitats s'haurà d'abonar una quantitat com a despeses d'inscripció, i els pagaments es realitzaran en 12 mensualitats.

PAVELLÓ XTV

 

 

Abonament instal·lacions

Permet l'accés lliure en horari obert al públic a les instal·lacions esportives. Inclou:

 • Espais d'ús lliure: Piscina coberta. Piscina d'estiu. Pista d'Atletisme.
 • Altres serveis: Ús d'armariets. Descopmtes a les activitats i serveis que ofereix el Patronat d'Esports.

 

 

 

Abonament activitats

Permet l'accés lliure entrada lliure a les instal·lacions, així com a les activitats dirigides i a la sala de condicionament físic. Inclou:

 • Espais d'ús lliure: Piscina coberta. Piscina d'estiu. Pista d'Atletisme. Pavelló Xavier Tondo i Volpini. Sala de condicionament físic.
 • Activitats dirigides: Aeròbic i modalitats (step, latino, dance...). Tai-txí. Pilates. Condicionament total (TBC). Servei salut. Gim suau. Aiguagym. Zumba. HIIT.
 • Altres Serveis: Ús d'armariets. Descomptes a les activitats i serveis que ofereix el Patronat d'Esports.

Altres abonaments i descomptes

Abonament matí

L'abonament activitats permet l'opció de contractar-lo només pels matins. L'horari d'accés és de 6.30h a 15h de dilluns a divendres, i liure els caps de setmana i festius.

Abonament familiar

Les famílies poden constituir un abonament familiar que permet unes millors  condicions. Els fills estan inclosos sense cap cost fins els 21 anys. Entre els 22 i 25 poden continuar a l'abonament familiar per 5€ mensuals

Abonament monoparental

Aquesta modalitat inclou els membres d'una mateixa unitat familiar monoparental.

El primer membre de la família haurà d'abonar la quota adult individual, i l'abonament inclou la resta de membres de la unitat familiar que no superin els 21 anys i convisquin en el domicili familiar.

Entres els 22 i 25 anys poden continuar a l'abonament familiar sense cap cost addicional.

Abonament curta durada

Si per causa justificada només pots fer l'abonament per un perídoe curt, tenim una proposta per tu. Informa-te'n a la recepció del centre esportiu.

Abonament estiu

A l'estiu podeu gaudir d'un abonament en condicions especials mentre la piscnia ddescoberta estigui en servei. Aproximadament de mitjans de juny a mitjans de setembre. Informa-te'n a la recepció del centre esportiu.

Quota de manteniment

En cas que un problema de força major degudament justificat impedeixi fer ús del seu abonament, podeu sol·licitar una QUOTA DE MANTENIMENT.  Us podeu informar al mateix centre esportiu.

Categoria especial

Les persones jubilades per raó d'edat, pensionistes, vidus/es i discapacitades tenen descomptes espcials als abonaments.

En cada cas caldrà acreditar-ho amb documentació foficial emesa per l'organisme competent.

Famílies nombroses i monoparentals

Les persones que composen les famílies nombroses i monoparentals tenen un descompte del 50% en la quota d'inscripció.

© Copyright 2021 PME Valls. Tots els drets reservats
Dissenyat per Technodac